BUSSER

Firma BUSSER zajmuje się krajowym przewozem osób. Posiadamy wszelkie uprawnienia na prowadzenie działalności przewozowej w krajowym transporcie osób: licencja, certyfikat kompetencji zawodowych, zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób.